Białowieża
 
Encyklopedia PWN
Białowieża,
w. gminna w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, na Równinie Bielskiej, w Puszczy Białowieskiej, nad Narewką (lewy dopływ Narwi).
W czasie okupacji niem. w Białowieży i na skraju Puszczy Białowieskiej Niemcy zamordowali ok. 1 tys. mieszkańców Białowieży, Hajnówki i okolicznych wsi. 1941–42 masowe wysiedlenia okolicznych mieszkańców; 1941–44 ośr. partyzantki pol. i radzieckiej Ośrodek turyst. i nauk.-badawczy; Zakład Badania Ssaków PAN, Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Ochrony Przyrody Inst. Badawczego Leśnictwa; zespół szkół leśnych; muzea — Przyr.-Leśne Białowieskiego Parku Nar., Etnograficzne Białorus. Towarzystwa Społ.-Kult.; Dyrekcja Białowieskiego Parku Nar.; Park Pałacowy (pow. 50 ha).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia