Berlina

Encyklopedia PWN

rodzaj nadwozia samochodowego, → kareta.
ciężka, 4-osobowa kareta, pierwotnie o specjalnej konstrukcji bez resorów (rozworowej) — połączenie przedniego i tylnego nadwozia 2 rówoległymi drągami, w Polsce zw. rozworami;
stolica Niemiec położona we wschodniej części kraju, na Pojezierzu Brandenburskim, w Pradolinie Warsz.-Berlińskiej, nad Sprewą, u jej ujścia do Haweli.
Berlin
[bə:rlı̣n]
Sir Isaiah Wymowa, ur. 6 VI 1909, Ryga, zm. 5 XI 1997, Oksford,
brytyjski filozof, historyk idei i teoretyk polityki.
Berlin Zachodni, Westberlin Wymowa,
od 1948 do X 1990 odrębna jednostka polityczna;
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
[b. brạndnbụrgıszə akadmị: dr wı̣snszaftn]
→ Akademia Nauk w Berlinie.
Berlin
[bə:rlı̣n]
Irving Wymowa, właśc. Israel Baline Wymowa, ur. 11 V 1888, Temun (Syberia), zm. 22 IX 1989, Nowy Jork,
amerykański kompozytor i autor tekstów piosenek.
Berlin Naftali Cewi Juda, ur. 1817, zm. 1893, Warszawa,
rabin; rektor jesziwy w Wołożynie, z której uczynił centrum nauki żydowskiej na terenie Rosji;
Akademia Nauk w Berlinie, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
nacz., najbardziej znana i największa niem. akademia nauk,
nazwa agresywnego sojuszu polityczno-militarnego Niemiec i Włoch, podpisanego 15 X 1936;
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin
[dọiczə akadmị: dr wı̣snszaftn cu: berlị:n]
→ Akademia Nauk w Berlinie.
osiedle przem. w Niemczech (Brandenburgia), na wschód od Berlina;
Staatliche Museen zu Berlin Preussischer Kulturbesitz
[sztạ:tlıśə muẓ:ən cu berlị:n prọisıszər kultụ:rbəzı̣c],
państw. instytucja muzealna w Berlinie, → Berlińskie Muzea Państwowe Pruskiego Dziedzictwa Kulturalnego.
Gropius Walter Wymowa, ur. 18 V 1883, Berlin, zm. 5 VII 1969, Boston,
architekt niemiecki, jeden z twórców i najwybitniejszych przedstawicieli funkcjonalizmu.
Behrens
[b:rns]
Peter Wymowa, ur. 14 IV 1868, Hamburg, zm. 27 II 1940, Berlin,
niemiecki architekt, malarz, projektant form przemysłowych, grafik.
Meitner
[mạitnər]
Lise, ur. 7 XI 1878, Wiedeń, zm. 27 X 1968, Cambridge (W. Brytania),
austriacka fizyczka i radiochemiczka.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia