Berlina

Encyklopedia PWN

rodzaj nadwozia samochodowego, → kareta.
ciężka, 4-osobowa kareta, pierwotnie o specjalnej konstrukcji bez resorów (rozworowej) — połączenie przedniego i tylnego nadwozia 2 rówoległymi drągami, w Polsce zw. rozworami;
stolica Niemiec położona we wschodniej części kraju, na Pojezierzu Brandenburskim, w Pradolinie Warsz.-Berlińskiej, nad Sprewą, u jej ujścia do Haweli.
Berlin
[bə:rlı̣n]
Sir Isaiah Wymowa, ur. 6 VI 1909, Ryga, zm. 5 XI 1997, Oksford,
brytyjski filozof, historyk idei i teoretyk polityki.
Berlin Zachodni, Westberlin Wymowa,
od 1948 do X 1990 odrębna jednostka polityczna;
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
[b. brạndnbụrgıszə akadmị: dr wı̣snszaftn]
→ Akademia Nauk w Berlinie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia