Austro Węgier

Encyklopedia PWN

państwo dualistyczne powstałe na przełomie 1867 i 1868 w wyniku przekształcenia cesarstwa austriackiego, na zasadzie równouprawnienia Austrii i Węgier, połączonych unią realną pod dynastią habsbursko-lotaryńską.
wojna światowa I 1914–18, do 1939 zw. wielką wojną 1914–18,
zbrojny konflikt światowy,
Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
Siedmiogród, Transylwania, rum. Transilvania, Ardeal, węg. Erdély, niem. Siebenbürgen,
kraina historyczna w środkowej Rumunii, na Wyż. Transylwańskiej, między Karpatami Wschodnimi na wschodzie, Karpatami Południowymi na południu a Masywem Bihorskim na zachodzie;
W Londynie w XIX w. i XX w. odbyło się wiele konferencji imperialnych i międzynar.;
sprawa wschodnia, kwestia wschodnia,
umowna nazwa sprzeczności międzynar. związanych z zarysowującym się od końca XVIII do pocz. XX w. rozpadem Turcji (imperium wielonar.) i walką Austrii (później Austro-Węgier), Wielkiej Brytanii, Prus (od 1871 Niemiec), Rosji i Francji o podział jej ziem, przede wszystkim posiadłości europejskich.
Czechosłowacja, Československo,
państwo w środkowej Europie istniejące 1918–92.
Berchtold
[bẹrśtold]
Leopold, hrabia, ur. 18 IV 1863, Wiedeń, zm. 21 XI 1942, zamek Peresznye k. Βdenburga (ob. Sopron, Węgry),
austr. dyplomata i polityk;
bośniacki kryzys 1908–09,
międzynar. konflikt polit. wywołany włączeniem Bośni i Hercegowiny do Austro-Węgier (X 1908);
Franciszek Józef I, z dynastii habsbursko-lotaryńskiej, ur. 18 VIII 1830, zamek Schönbrunn k. Wiednia, zm. 21 XI 1916, tamże,
cesarz Austrii, król Węgier.
Masaryk Tomáš Garrigue, ur. 7 III 1850, Hodonín, zm. 14 IX 1937, Lány,
czeski filozof, socjolog, mąż stanu.
Trianon
[trjaną̣] Wymowa,
część parku wersalskiego (Wersal) z 2 pałacykami: Grand Trianon i Petit Trianon, zał. na miejscu wioski Trianon;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia