Ameryk

Encyklopedia PWN

walki krajów Ameryki Południowej i Ameryki Środkowej przeciwko panowaniu kolonialnemu Hiszpanii.
szacuje się, że na świecie jest ponad 4000 języków;
Cook
[kuk]
James Wymowa, ur. 27 X 1728, Marton (hrab. Yorkshire), zm. 14 II 1779, wyspa Hawaii (Hawaje),
angielski żeglarz i odkrywca.
emigracja
[łac. emigratio ‘wyprowadzenie się’],
wychodźstwo,
ruch wędrówkowy (odpływ) ludności poza granice określonego terytorium;
imigracja
[łac. immigrare ‘wprowadzić się’],
demogr. rodzaj ruchu wędrówkowego ludności; napływ ludności na dane terytorium, zwykle — terytorium państwa; potocznie przybycie do kraju w celu osiedlenia się lub długotrwałego pobytu.
muzyka Indian obu Ameryk.
region obejmujący kraje basenu Oceanu Spokojnego w Azji, Australii i Oceanii oraz w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej,
prakopytne, kondylartry,
zool. grupa (dawniej w randze rzędu) łącząca wiele spokrewnionych linii wymarłych ssaków, z których są wywodzone różne grupy kopytnych.
wrzosowate, Ericaceae,
rodzina roślin krzewinkowych, krzewiastych lub drzew z klasy dwuliściennych, licząca ok. 2500 gat. rosnących na zakwaszonych glebach, torfowiskach środkowej i północnej Europy, Ameryki Północnej, w alpejskich piętrach międzyzwrotnikowych obszarów Azji, niektóre gat. w Japonii, Ameryce Południowej oraz na Madagaskarze;
Agassiz
[agasị]
Jean Louis Rodolphe, ur. 28 V 1807, Môtier-en-Vully (kanton Fryburg), zm. 14 XII 1873, Cambridge (stan Massachusetts, USA),
szwajcarski zoolog, paleontolog, geolog, glacjolog i wykładowca.
plan pokojowego rozwiązania konfliktu w Ameryce Środkowej, oprac. przez prezydenta Kostaryki, O. Ariasa Sáncheza;
koncepcja geopolit. zakładająca ukształtowanie się w epoce nowoż. wielonar. zbiorowości kulturowej, wyodrębnionej przez wspólny zasób wartości duchowych oraz osiągnięć materialnych, obejmującej społeczeństwa zamieszkujące kontynenty po obu stronach północnej części O. Atlantyckiego.
cedrówka wonna, cedrela, cedr tabasko, Cedrella odorata,
gatunek rośliny okrytozalążkowej drzewiastej z rodziny meliowatych (Meliaceae), pochodzący z Ameryki Środkowej i Ameryka Południowa, występujący w klimacie równikowym o opadach 1200–6000 mm i stałej, wysokiej temperaturze rocznej (górskie lasy wilgotne Ameryki Środkowej, wilgotny las równikowy Amazonii, lasy międzyzwrotnikowe Andów kolumbijskich);
geol. drugi okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 203 do ok. 135 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna), obejmujący powstałe w tym czasie skały.
kolibry, Trochilinae,
podrodzina ptaków z rodziny kolibrowatych, rzędu krótkonogich;

Słownik języka polskiego PWN

ameryk «promieniotwórczy pierwiastek chemiczny otrzymywany sztucznie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia