żołna

Encyklopedia PWN

żołny, Meropidae,
rodzina ptaków z rzędu kraskowych;
Hortobágy, Park Narodowy
[p. n. họrtoba:di],
Hortobágyi Nemzeti Park,
obszar chroniony w środkowowschodniej części Węgier na Wielkiej Niz. Węgierskiej, zał. 1973 (najstarszy park nar. na Węgrzech);
kraskowe, Coraciiformes,
rząd ptaków o bardzo zróżnicowanym wyglądzie, biologii i ekologii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia