Hortobágy, Park Narodowy
 
Encyklopedia PWN
Hortobágy, Park Narodowy
[p. n. họrtoba:di],
Hortobágyi Nemzeti Park,
obszar chroniony w środkowowschodniej części Węgier na Wielkiej Niz. Węgierskiej, zał. 1973 (najstarszy park nar. na Węgrzech);
pow. ok. 82 tys. ha (1980 powiększona); nizinny krajobraz naturalnej, stepowej puszty; kształtowany m.in. przez wypas bydła, owiec i koni; niektóre ginące rasy podlegają tu ochronie zachowawczej (np. węgierska szarobiała rasa bydła); na rozlewiskach zbiorowiska roślinności bagienno-wodnej, z turzycami (np. Carex acutiformis), sitem i roślinami pływającymi (np. kotewka orzech wodny, nenufary); gnieżdżą się tu m.in. czaple (biała, purpurowa, nadobna, modronosa), żurawie oraz warzęcha i rybitwa białowąsa; ponadto w faunie m.in.: tchórz stepowy, suseł moręgowany, drop, kulon, żołna i dzierzba czarnoczelna; od 1979 rezerwat biosfery, objęty konwencją ramsarską; 1999 wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia