łupki ogniotrwałe

Encyklopedia PWN

łupki ilaste złożone głównie z kaolinitu;
łupki ilaste, iłołupki,
najbardziej rozpowszechniony rodzaj łupków osadowych
łupki krystaliczne, łupki metamorficzne,
skały metamorficzne powstałe w warunkach metamorfizmu regionalnego, rzadziej kontaktowego, skał magmowych (ortołupki) lub osadowych (parałupki), a także diaftorezy gnejsów, amfibolitów i in. skał metamorficznych;
skały osadowe odznaczające się wybitną foliacją (dzięki czemu dzielą się na cienkie płytki) powstałą pod wpływem ciśnienia nadległych warstw skalnych, często — ciśnienia górotwórczego;
talk
[łac.],
łojek,
minerał, krzemian magnezu, o wzorze Mg3[(OH)2| Si4O10];
kajper
[niem.],
geol. jednostka litostratygraficzna (stratygrafia) w górnym triasie na obszarze środkowej i północnej Europy;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia