szkieletowe

Encyklopedia PWN

archeol. miejsce pochówku zmarłego;
Hinkelstein kultura
[k. hı̣ŋklsztain],
archeol. duże cmentarzysko szkieletowe i osada kultury ceramiki wstęgowej (neolit),
archeol. lokalne ugrupowanie z wczesnej epoki żelaza, z terenu południowych i środkowych Moraw, wchodzące w skład kultury wschodniohalsztackiej, z którą łączy je podobny rozwój;
Internet
[ang.],
inform. ogólnoświatowa sieć komputerowa, łącząca lokalne sieci, korzystające z pakietowego protokołu komunikacyjnego TCP/IP, mająca jednolite zasady adresowania i nazywania węzłów (komputerów włączonych do sieci) oraz protokoły udostępniania informacji.
Kijów, Kyjiw, Kyiv,
stolica Ukrainy, nad środkowym Dnieprem, poniżej ujścia Desny;
archeol. kultura środkowej i późnej epoki brązu (XIV–VIII w. p.n.e.), wydzielona na terenach środkowych i zachodnich Czech;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia