horakowska kultura
 
Encyklopedia PWN
horakowska kultura,
archeol. lokalne ugrupowanie z wczesnej epoki żelaza, z terenu południowych i środkowych Moraw, wchodzące w skład kultury wschodniohalsztackiej, z którą łączy je podobny rozwój;
ludność zamieszkiwała osiedla otwarte, rzadko grody; podstawa gospodarki — uprawa ziemi oraz hodowla zwierząt; rozwinięta metalurgia brązu i żelaza; obrządek pogrzebowy ilustruje zróżnicowanie społ. — płaskie, ubogie cmentarzyska popielnicowe oraz bogato wyposażone ciałopalne i szkieletowe groby pod kurhanami, niekiedy z drewnianymi komorami; wyroby metal. zbliżone do wyrobów kultury halsztackiej; ceramika malowana i grafitowana także nawiązuje do form halsztackich — baniaste wazy, duże naczynia zasobowe, misy talerzowate, garnki, kubki i czerpaki.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia