prosty

Encyklopedia PWN

mat. funkcja wymierna postaci , gdzie wielomian f(x) jest stopnia niższego niż wielomian g(x), przy czym wielomian g(x) jest nierozkładalny na czynniki;
graniastosłup, którego krawędzie boczne są prostopadłe do płaszczyzn podstaw.
atom obdarzony ładunkiem elektr., np. Cl, Ag+, Ba2+.
Karol III Prosty (Prostak), z dynastii Karolingów, ur. 879, zm. 7 X 929, Péronne,
król Francji 898–923, syn Ludwika II, wnuk Karola II Łysego;
mat. kąt równy połowie kąta półpełnego;
ekon. potoczna nazwa sposobu oprocentowania kapitału,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia