kręgowców

Encyklopedia PWN

kręgowce, Vertebrata,
podtyp zwierząt obejmujący ok. 99% żyjących i kopalnych gatunków strunowców;
parzyste narządy ruchu kręgowców;
rodzaj tkanki zwierzęcej; jest zbudowana z komórek zdolnych do kurczenia się, odgrywa więc podstawową rolę we wszystkich ruchach.
zool. rodzaj tkanki zwierzęcej;
anat. chrzęstny, chrzęstno-kostny lub kostny szkielet wewn. głowy kręgowców;
dinozaury, Dinosauria,
nadrząd lądowych gadów naczelnych (archozaurów). Występowały od późnego triasu (ok. 200 mln lat temu) do końca kredy (65 mln lat temu) na wszystkich kontynentach; z terenów Polski znane z jurajskich tropów z Gór Świętokrzyskich oraz fragmentów szkieletów teropodów: z końca triasu z Lisowic na Śląsku (powiat lubliniecki) i wczesnej jury z Sołtykowa w Górach Świętokrzyskich.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia