Polsce

Encyklopedia PWN

instytucja samorządowa, zał. 6 XI 1944 w Lublinie przez ZG ZPP, organizująca całokształt życia społ., gosp. i kult. Żydów w Polsce;
Towarzystwo Słowaków w Polsce, słowac. Spolok Slovákov v Pol’sku,
organizacja społ. reprezentująca interesy mniejszości słowackiej i czeskiej w Polsce;
organizacje obywateli pol., którzy brali udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach nar., wchodząc w skład formacji wojsk. lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość RP.
Organizacja Syjonistyczna w Polsce, hebr. Histadrut ha-Cijonit we-Polonija,
powstała na ziemiach pol. w okresie zaborów, od 1915 działała jawnie pod okupacją niem. (zalegalizowana 1917 pod nazwą Federacja Syjonistyczna, zrzeszająca ugrupowania syjonistyczne z poszczególnych zaborów);
Partia Młodoniemiecka w Polsce, Jungedeutsche Partei für Polen (JDP),
gł. ogólnokrajowa nazistowska partia polit. mniejszości niem. w Polsce, zał. 1931;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia