dział spadku
 
Encyklopedia
dział spadku,
podział majątku spadku na podstawie umowy między spadkobiercami lub na mocy orzeczenia sądu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia