Skrzynecki Jan Zygmunt
 
Encyklopedia
Skrzynecki Jan Zygmunt, ur. 8 II 1786 lub 1787, Żebrak k. Siedlec, zm. 12 I 1860, Kraków,
generał, wódz nacz. w powstaniu listopadowym 1830–31;
oficer armii Księstwa Warsz. (uczestnik kampanii napoleońskiej) i Królestwa Pol.; w czasie powstania listopadowego odznaczył się w bitwie pod Grochowem, mianowany 26 II 1831 nacz. wodzem; nieudolnością i kunktatorstwem przyczynił się do klęski pod Ostrołęką (26 V) i załamania ofensywy armii powstańczej; usunięty z dowództwa (11 VIII) i z armii (17 VIII); na emigracji 1832–39 gen. dywizji w armii belgijskiej; 1839 powrócił do Krakowa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia