kongregacje Kurii Rzymskiej
 
Encyklopedia
kongregacje Kurii Rzymskiej,
stałe komisje kardynalskie w Kurii Rzym., których zadaniem jest pomoc papieżowi w kierowaniu Kościołem powszechnym;
od 1965 działa 9 k.K.Rz.: Nauki Wiary (lub Doktryny Wiary); Kościołów Wschodnich; Biskupów; Sakramentów i Spraw Kultu Bożego; Spraw Kanonizacyjnych; Spraw Duchowieństwa, Zakonów i Instytutów Świeckich; Formacji Katolickiej (Nauczania Katol. lub Wychowania Katol.); Ewangelizowania Narodów, czyli Rozkrzewiania Wiary.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia