• Na czasie
  W tym roku świętujemy 65-lecie. Od tylu lat marka naszego Wydawnictwa kojarzy się z rzetelną, usystematyzowaną wiedzą i perfekcyjną jakością publikacji, a nasi czytelnicy: uczniowie, studenci, naukowcy, specjaliści darzą nas bezcennym dla nas, zaufaniem. Nic w tym dziwnego, gdyż zawsze staraliśmy się, by nasze publikacje akademickie, encyklopedie i słowniki odzwierciedlały aktualną wiedzę, w każdej prezentowanej dziedzinie.
  Na przełomie XX i XXI wieku podjęliśmy największe przedsięwzięcia wydawnicze we współczesnej Polsce – publikację Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN (t. 1–6), Wielkiej encyklopedii PWN (t. 1–30), encyklopedii tematycznych, serii wielkich słowników języka polskiego oraz słowników obcojęzycznych, m.in. we współpracy z tak prestiżowymi wydawnictwami, jak Oxford University Press.
  Nasze publikacje, niegdyś jedynie w wersji papierowej, dziś oferujemy również na wszelkich dostępnych nośnikach i w wersji on-line. Dostosowujemy produkty i formy działania do nowych czasów. Tworzymy produkty odpowiadające potrzebom współczesnego odbiorcy: słowniki na nośnikach pendrive, aplikacje mobilne, internetowe serwisy językowe, portale wiedzy, wirtualną czytelnię książek dla klientów instytucjonalnych – IBUK Libra, i wiele innych. Jesteśmy obecni na YouTube i Facebooku. 65 lat doświadczeń wydawniczych łączymy z nowoczesnością, innowacyjnością i otwartością na nowe wyzwania.
  Pragniemy, by Państwa dążenia, marzenia i sukcesy, związane z nauką, wiedzą, pasją kształcenia, były nadal osiągane, realizowane i spełniane z PWN-em. Dążymy więc do tego, by Państwa naukowym wyzwaniom sprostała nasza bogata i różnorodna oferta.
   
  Tego życzymy Państwu i sobie.
  Wydawnictwo Naukowe PWN
   
  PS W ramach wspólnego świętowania – zapraszamy Państwa do lektury anegdotycznych wspominek redakcyjnych, o tym, jak niegdyś wyglądał proces wydawniczy.
 • Warto wiedzieć
  Zadrzewienia śródpolne są to pojedyncze drzewa i krzewy lub ich skupiska poza lasem i obszarami miejskimi. Należą do nich m.in. przydrożne aleje, żywopłoty, kępy drzew i krzewów na polach, łąkach i miedzach, zadrzewienia wzdłuż rzek i wokół oczek wodnych. W przeszłości, w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych częstą praktyką było niszczenie zadrzewień, które traktowano jako grunty nieproduktywne (nieużytki), utrudniające prace mechanizacyjne. Obecnie dąży się do zachowania istniejących zadrzewień, a w wielu miejscach tworzy się nowe. Choć zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię, ich rola w środowisku jest ogromna. Poprawiają stosunki wodne w glebach, stanowią osłonę przed erozją, wiatrem i hałasem, a także barierę biogeochemiczną dla pierwiastków migrujących z pól w dolne obszary zlewni. Zadrzewienia zwiększają mozaikowość uproszczonych strukturalnie środowisk rolniczych i stymulują produkcję biomasy roślin uprawnych. Są refugiami dla flory i fauny. Zapewniają schronienie i bazę żerową oraz miejsca rozrodu bezkręgowcom, ptakom i ssakom. Dogodne warunki znajdują tu głównie zwierzęta o szerokiej amplitudzie ekologicznej typowe dla środowisk brzegowych (np. polno-leśnych) lub terenów otwartych. Mogą to być gryzonie i ziarnojady, drobna zwierzyna łowna, gatunki drapieżne, owadożerne i pasożytnicze, zmniejszające liczebność szkodników upraw, a także owady zapylające rośliny uprawne, co przyczynia się do wydatnego wzrostu plonów. Zależnie od składu gatunkowego, zadrzewienia mogą być źródłem drewna, owoców jadalnych (np. tarnina, głóg, róża, dereń), ziół, wikliny itp. Zadrzewienia należą do pasowo-węzłowego systemu „korytarzy ekologicznych”, stanowiących sieć szlaków migracyjnych dla zwierząt i diaspor roślinnych w krajobrazie zmodyfikowanym działalnością człowieka.
  Taida Tarabuła
 • To ciekawe
  Powrót do przeszłości cz. VI
  W poprzednich częściach redakcyjnych wspominek towarzyszyli Państwo długiemu, mozolnemu procesowi przygotowania i druku nowego wydania encyklopedii.
  Co działo się potem? Czym ówcześnie był taki świeżutki i pachnący tom Encyklopedii PWN?
  Otóż – co wielu dziś może zdziwić – był towarem wielce pożądanym, wprost czymś, po co warto było ustawiać się w kolejce!
  Gdy więc po dwóch latach gotowa encyklopedia ukazywała się w księgarniach, to aby ją kupić, trzeba było wykazać się niemałym refleksem. Chociaż nakład osiągał 200 tysięcy egzemplarzy(!), to zawsze było ich za mało – popyt znacznie przewyższał podaż.
  Pracownicy PWN mieli prawo do zakupu tylko jednego egzemplarza w księgarni wzorcowej PWN, która mieściła się w Pałacu Kultury w Warszawie. Przy zakupie takiego ‘należnego’ egzemplarza, trzeba było dodatkowo okazać legitymację pracowniczą PWN, a potem… księgarz wręczał upragnioną encyklopedię, szczelnie opakowaną w szary papier, by nie drażnić pozostałych klientów, dla których encyklopedii już zabrakło ;-)
  W 1974 roku ukazała się pierwsza polska encyklopedia wielobarwna i była to technologiczna sensacja! Została nagrodzona w konkursie PTWK na Najlepiej Wydaną Książkę Roku (1975).
  W euforii po tym sukcesie ówczesny szef Redakcji Ilustracji i Dokumentacji oraz Kartografii napisał wiersz, którego fragment pozwolimy sobie zacytować, bo zgrabnie odmalowuje obraz ówczesnego rynku wydawniczego w Polsce. Zapraszamy do lektury wiersza!
  Jednocześnie zachęcamy Państwa do świętowania z nami 65. rocznicy Wydawnictwa Naukowego PWN!
   
  MEP* kolorowy
  Jest już gotowy
   
  Nareszcie, po dwóch latach, pomimo trudności
  Z farbą oraz papierem, które dla jakości
  Druku takie są ważne, pomimo rozróbek
  W szpaltach, po przełamaniu, a także przeróbek
  Jakże licznych w ostatnim etapie, w rewizji,
  Dzieło jest już gotowe. Wreszcie zamiast wizji,
  Miast makiety z kart czystych, trzymamy dziś w ręce
  Małą encyklopedię powszechną, co w męce
  Naszej wspólnej powstała i w świat się rozejdzie,
  Żeby ludziom nieść wiedzę. Może nawet przejdzie
  Kiedyś do piśmiennictwa polskiego historii
  Jak dokument epoki, jak dowód teorii,
  Że można ponad siły i środki wytwórcze
  Coś przedsięwziąć, że warto mieć pomysły twórcze
  I formę dziełu nadać inną, nietypową,
  By mieć encyklopedię pierwszą kolorową (...).
   
  (...) Dowód, że coś się dzieje wreszcie z poligrafią,
  Że barwną książkę u nas też zrobić potrafią,
  I że można inaczej, ładniej, lepiej, taniej.
  – Oczywiście, jeżeli kiedyś się dostanie
  W którejś z księgarń to nasze dzieło przeurocze
  – Wspomnicie moje słowa, jak zwykle prorocze,
  Trzeba będzie spod lady, za czterysta złotych,
  Szukać po kumotersku (...).
   
  *Mała Encyklopedia Powszechna
  (tekst Władysława Romana)
Hasło dnia: brzydota

Cytat dnia

„Tylko rozbitek, który uniknął śmierci na tonącym okręcie, może pojąć psychikę człowieka, który śmieje się wyłącznie dlatego, że może oddychać”
Kobieta z wydm

Rekordziści

Najwyższy szczyt Oceanii
Jaya — 5030 m.

Imieniny

Maj 24

Dagmary, Dagny, Joanny, Milany, Mileny, Zuzanny

Dzień w historii

Maj 24

zdarzyło się
1993
uzyskanie niepodległości przez Erytreę.
2000
opuszczenie przez wojska izraelskie tzw. strefy bezpieczeństwa okupowanej przez 22 lata w południowym Libanie.
urodzili się
1940
Brodski Iosif A., ros. poeta, eseista i tłumacz.
1941
Dylan Bob, właśc. Robert Zimmerman, amer. kompozytor, poeta i piosenkarz.
odeszli
1972
Choromański Michał, prozaik i dramatopisarz.
1994
Wain John, ang. powieściopisarz i poeta.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia