Postępujące ocieplenie klimatu Ziemi. Przyczyny naturalne
 
Postępujące ocieplenie klimatu Ziemi. Przyczyny naturalne
Rekonstrukcja temperatury powietrza w warstwie przyziemnej w różnych miejscach Ziemi w ostatnim tysiącleciu, oceniana na podstawie redukcji lodowców, szerokości pierścieni drzew i pomiarów bezpośrednich, wskazuje na trzy zasadnicze okresy w dziejach klimatu ostatnich 2000 lat: optimum średniowieczne (800–1200), mała epoka lodowa (1400–1900) i współczesne ocieplenie (od 1900 roku).
W ciągu ostatnich 400 lat trzy główne ochłodzenia klimatu Ziemi na półkuli północnej wystąpiły około roku 1600, 1700 i 1830. Najlepiej poznane, na podstawie danych instrumentalnych między innymi z Warszawy i Krakowa, zostało ostatnie, największe ochłodzenie w Europie i w Polsce.
Ochłodzenia i ocieplenia klimatu kształtują się pod wpływem wahania dopływu energii słonecznej do powierzchni Ziemi, zależnej od samej stałej słonecznej i zawartości pyłów wulkanicznych w atmosferze.
Jerzy Boryczka, Maria Stopa-Boryczka
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia