Postanowienia dekretu Napoleona I o blokadzie W. Brytanii, 21 XI 1806, Berlin
 
Postanowienia dekretu Napoleona I o blokadzie W. Brytanii, 21 XI 1806, Berlin
Art. 1. Ogłasza się blokadę Wysp Brytyjskich.
Art. 2. Wszelkie związki handlowe i pocztowe z Wyspami Brytyjskimi są zakazane. W myśl tego listy lub pakiety, przeznaczone do Anglii lub dla Anglika, albo pisane po angielsku, wyklucza się z obiegu pocztowego i zarządza się ich konfiskatę.
Art. 3. Każdego poddanego angielskiego, jakiejkolwiek godności i stanu, napotkanego w krajach, obsadzonych przez wojska Nasze lub Naszych Sprzymierzonych, uznaje się za jeńca wojennego.
Art. 4. Każdy magazyn, każdy towar, każda własność jakiegokolwiek bądź rodzaju, które należą do poddanego angielskiego, ulegną konfiskacie.
Art. 5. Handel towarami angielskimi jest zabroniony, a każdy towar, który należy do Anglii lub pochodzi z jej fabryk i kolonii, ulega konfiskacie.
Art. 6. Połowa dochodu z konfiskaty powyższych towarów i majątku zostanie obrócona na odszkodowanie kupców za straty, które ponieśli skutkiem utraty statków handlowych zrabowanych przez okręty angielskie.
Art. 7. Żaden statek, który przybywa bezpośrednio z Anglii lub z angielskich kolonii albo znajdzie się tam po ogłoszeniu niniejszego zarządzenia, nie ma wstępu do żadnego portu.
Art. 8. Każdy statek, który przez fałszywe oświadczenie obchodzi niniejsze zarządzenie, zostanie skonfiksowany. Statek i jego zawartość ulegną sekwestrowi, jak gdyby były angielską własnością.
Art. 9. Niniejszy dekret zostanie podany przez Naszego ministra spraw zagranicznych do wiadomości królów: Hiszpanii, Neapolu, Holandii i Etrurii, jako też innych Naszych Sprzymierzeńców, których poddani, podobnie jak Nasi, są ofiarą niesprawiedliwości i barbarzyństwa angielskich praw morskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia