Porozumiewanie się organizmów. Znaczenie sygnałów
 
Porozumiewanie się organizmów. Znaczenie sygnałów
Nadawcy mają możliwość emitowania szeregu różnych sygnałów. Repertuar rodzajów takich sygnałów jest zazwyczaj stały dla danego gatunku. Jedną z podstawowych kategorii pytań, na które „odpowiada” nadawca, jest jego tożsamość, a więc to, do jakiego gatunku należy, jakiej jest płci, do jakiej grupy socjalnej, czy klasy wiekowej można go przypisać, wreszcie — konkretnie „którym” jest osobnikiem z danej lokalnej populacji. Druga kategoria pytań, to te, związane z jego lokalizacją: jaki jest dystans, wysokość i namiar w stosunku do odbiorcy. W szczególności istotne jest to, czy sygnał nadawany jest w obrębie czy poza terytorium i czy odbiorca znajduje się w terytorium czy poza nim. Wreszcie trzecia kategoria dotyczy kontekstu nadawania sygnału, który może być bardzo specyficzny i szczegółowy.
Tomasz S. Osiejuk
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia