Porozumiewanie się organizmów. Znaczenie sygnałów. Obrona terytorium
 
Porozumiewanie się organizmów. Znaczenie sygnałów. Obrona terytorium
Po zajęciu terytorium osobniki stoją w sytuacji, kiedy muszą stosować nie tylko wrogie sygnały krótkiego zasięgu, ale również sygnały dalekiego zasięgu, które stanowią skuteczną pierwszą linię obrony. Zadaniem takich sygnałów terytorialnych może być między innymi to, by nie dopuścić do powstania okoliczności, w których staje się możliwe demonstrowanie wrogich sygnałów, czy dojście do walki. Sygnały te bardziej zależą od decyzji samego nadawcy, niż od taktyki stosowanej przez osobnika znajdującego się w pobliżu odbiorcy. Sygnałem takim jest śpiew pełzacza amerykańskiego, którego bardzo prosta struktura nie służy samicom do oceniania samca, lecz jest jedynie oznaką zajęcia terytorium Wymowa. W przypadku piskliwca, śpiew wydawany jest w locie i ma za zadanie określenie zasięgu terenu objętego przez samca w posiadanie, ale jednocześnie ma przyciągnąć samicę Wymowa. W wypadku zagrożenia ptaki te wydają zupełnie inne głosy. Wymowa W szczególności, muszą informować o stanie zajęcia terytorium, wyznaczać jego granicę oraz dostarczać informacji o tożsamości i lokalizacji osobnika. W wielu przypadkach sygnały takie, poprzez swoje specyficzne własności, mogą utrudniać dokładną lokalizację nadawcy, a tym samym również bezpośrednią ocenę potencjalnego konkurenta.
Tomasz S. Osiejuk
zgłoś uwagę
Ilustracje
Pełzacz amerykański (Certhia americana)fot. T.S. Osiejuk/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia