Porozumiewanie się organizmów. Kanały komunikacyjne
 
Porozumiewanie się organizmów. Kanały komunikacyjne
Zwierzęta porozumiewają się za pomocą szeregu kanałów komunikacyjnych, których właściwości znacząco się różnią. Pod pojęciem kanału komunikacyjnego, kryje się zarówno sposób, w jaki informacja została zakodowana w sygnale, jak i nośniki (medium) tego sygnału. Na przykład w kanale akustycznym informacja jest zawsze zakodowana w postaci fali dźwiękowej, ale jej nośnikami mogą być zarówno powietrze, woda, jak i ciała stałe. To, jakimi możliwościami dysponują współczesne gatunki, wynika z warunków, w których przebiegała ich ewolucja. Pewne środowiska czy tryby życia po prostu wykluczały możliwość rozwinięcia się niektórych sposobów komunikacji, a inne były przez nie promowane. U większości gatunków, a nawet większych taksonów, obserwujemy specjalizację w kierunku wykorzystywania jednego bądź dwóch kanałów komunikacyjnych. I tak np. ptaki w większości polegają na wzroku i słuchu, a ssaki przeważnie są węchowcami. Zarówno u jednych, jak i drugich znajdują się wyjątki. Nowozelandzkie ptaki kiwi (współcześnie żyją 4 gatunki z rodzaju Apteryx) praktycznie nie widzą, ale mają dobrze rozwinięty węch. Człowiek ma raczej ograniczone zdolności węchowe, ale za to doskonale widzi.
Tomasz S. Osiejuk
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia