Nowosielski Jerzy, Muzyka nocą
 
Nowosielski Jerzy, Muzyka nocą
autor — Nowosielski Jerzy
data powstania — 1999
technika — serigrafia barwna, papier
wymiary — 74 x 53,5 cm
miejsce przechowywania — zbiory prywatne
W obrazach Jerzego Nowosielskiego elementy współczesnego świata transponowane są na język form, bliski malarstwu ikonowemu. Fragmenty pospolitej rzeczywistości — akty, widoki miast, pejzaże — zostają w nich zhierarchizowane i nabierają charakteru uroczystej prezentacji, stają się tajemnicze i intrygujące. Dzieła Nowosielskiego, podobnie jak ikony, nie porzucając realnych kształtów rzeczy, starają się dotrzeć do tego, co kryje się pod powłoką zewnętrzną. Ujawniają dwoistą naturę otaczającego świata, w którym duch zawsze łączy się z materią, w którym za każdym przedmiotem stoi myśl, idea.
Tradycję ikony Nowosielski łączy z tradycjami awangardy. Doświadczenie ikonografów zespala z językiem form, wykształconym przez twórców XX wieku. Artysta wprowadza daleko posunięte uproszczenia kształtów i przestrzeni, rezygnuje z miękkich przejść między poszczególnymi kształtami, dzielące je granice podkreśla wyraźnym konturem. Nie stosuje modelunku bryłowego i światłocienia. W jego obrazach zwarty, jednolity i precyzyjnie położony kolor emanuje własnym, wewnętrznym światłem.
Dariusz Konstantynów
zgłoś uwagę
Ilustracje
Nowosielski Jerzy, Muzyka nocą
zbiory prywatne
fot. S. Kuruliszwili/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia