Narodziny życia
 
Narodziny życia
U podstaw nauki o powstaniu życia — zwanej protobiologią — leży idea ewolucyjnego kształtowania się pierwszych istot żywych z materii nieożywionej. W odróżnieniu od dawniejszych koncepcji, dopuszczających możliwość powstawania życia wprost z materii nieożywionej, i to w warunkach współczesnych, punkt wyjścia obecnie prowadzonych badań stanowi teza, że przejście od substancji nieorganicznych do układów żywych musiało zostać zapoczątkowane przez długotrwałą ewolucję chemiczną, biegnącą w warunkach odmiennych od tych, jakie dziś panują na powierzchni Ziemi.
Włodzimierz Ługowski
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia