Madonna z Krużlowej
 
Madonna z Krużlowej
data powstania — pocz. XV w.
technika — polichromowana rzeźba w drewnie
wymiary — wys. 118 cm
miejsce przechowywania — Muzeum Narodowe, Kraków
Ten pochodzący z kościoła parafialnego w Krużlowej wizerunek Marii z Dzieciątkiem stanowi najwybitniejsze dzieło rzeźby polskiej z czasu około 1400 roku. Wirtuozowskie oddanie złożonego ruchu postaci, która odchyla się by zrównoważyć ciężar trzymanego na ręku Dzieciątka, dekoracyjny układ fałdów szat, dziewczęca subtelność rysów twarzy świadczą o mistrzostwie wykonawcy i stawiają rzeźbę w rzędzie najwybitniejszych dzieł przynależnych do tzw. stylu pięknego, albo międzynarodowego, który nadał wspólne piętno sztuce niemal całej Europy około roku 1400. Madonnę z Krużlowej łączą pewne podobieństwa formalne z rzeźbami tzw. Pięknych Madonn zachowanych m.in. na terenie Śląska, jednakże charakteryzuje ją bardzie płaskie i linearno-dekoracyjne opracowanie form rzeźbiarskich, typowe dla krakowskiej odmiany stylu pięknego. Rzeźba powstała zapewne w Krakowie w pierwszych latach XV wieku. Motyw trzymanego przez Dzieciątko jabłka, tradycyjnie pojawiający się także w przedstawieniach Pięknych Madonn, nawiązuje do interpretacji postaci Marii jako nowej Ewy, która przywiedzie świat nie do grzechu, lecz do zbawienia poprzez Syna.
Tamara Łozińska
zgłoś uwagę
Ilustracje
Madonna z Krużlowej, pocz. XV w. — Muzeum Narodowe, Krakówfot. T. Żółtowska-Huszcza/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia