Babiogórski Park Narodowy
 
Babiogórski Park Narodowy
rodzaj — park narodowy
nazwa — Babiogórski Park Narodowy
państwo — Polska, woj. małopolskie
rok założenia — 1954
powierzchnia — 3 392 ha (od 1997 r.), z tego 1062 ha podlega ścisłej ochronie
Rozciąga się na wysokości od ok. 810 do 1725 m n.p.m. i obejmuje północne i częściowo południowe stoki masywu Babiej Góry (od Przełęczy Jałowieckiej do Przełęczy Lipnickiej). Stoki północne tego masywu, częściowo skaliste i osuwiskowe, pocięte licznymi dolinami potoków, są bardziej strome niż południowe. W partii grzbietowej znajdują się rumowiska skalne złożone z bloków piaskowców fliszowych. Roślinność wykazuje układ piętrowy; do ok. 1150 m n.p.m. sięgają lasy jodłowo-bukowe i świerkowo-jodłowe regla dolnego, do ok. 1390 m n.p.m. — bory świerkowe regla górnego; powyżej, tj. od 1390 do 1650 m n.p.m., rośnie kosodrzewina, a wśród niej porastające wilgotne żleby i zagłębienia ziołorośla z miłosną górską i omiegiem górskim; powyżej 1650 m — piętro alpejskie, z niskimi murawami, mchami i porostami; osobliwością świata roślin Babiej Góry jest jedyne w Polsce stanowisko okrzynu jeleniego i rogownicy alpejskiej. Wśród ssaków spotyka się tu rysia i niekiedy niedźwiedzia, liczne są jelenie, na obrzeżach lasu — sarny; w faunie ptaków rzadkie gatunki, jak: puchacz, sowa uralska, włochatka, głuszec, dzięcioł trójpalczasty i białogrzbiety, drozd obrożny, płochacz halny, siwerniak; ciekawa fauna owadów, mięczaków i in. W 1977 Babiogórski Park Narodowy został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery. Siedziba dyrekcji parku, ośrodka edukacyjnego i ogrodu roślin babiogórskich w Zawoi.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Babiogórski Park Narodowy fot. B. Lemisiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Babia Góra fot. Glob 4/T. Grabowski
Bór świerkowy, regiel górny Babiej Góryfot. P. Pawlikowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia