• Na czasie
  wirusy zaliczane do różnych rodzin, namnażające się w hepatocytach (komórkach wątrobowych) i wywołujące ostre, podostre lub przewlekłe stany zapalne wątroby; ze względu na sposób zakażenia dzieli się je na jelitowe i pozajelitowe.
 • Warto wiedzieć więcej
  rodzaj — park narodowy
  nazwa — Karkonoski Park Narodowy
  państwo — Polska, woj. dolnośląskie
  rok założenia — 1959
  powierzchnia — 5 576 ha, z tego 1718 ha podlega ochronie ścisłej (najwyższe partie Karkonoszy), otuliny 11 265 ha
  Karkonoski Park Narodowy rozciąga się wzdłuż granicy polsko-czeskiej (graniczy z czeskim parkiem narodowym) od przełęczy Okraj na wschodzie po Mumlawski Wierch na zachodzie i obejmuje masyw górski Karkonoszy, zbudowany głównie z granitów, łupków krystalicznych i gnejsów; wysokość od ok. 600 do 1602 m n.p.m. (Śnieżka). Interesująca rzeźba, szczególnie w wyższych partiach górskich: liczne skałki krystaliczne o fantastycznych kształtach, rumowiska skalne oraz dobrze zachowane, malownicze kotły polodowcowe i jeziora. W niżej położonych częściach Parku przeważają sztuczne lasy świerkowe z nieznaczną domieszką jodły (ok. 0,2%); naturalne lasy bukowe zachowały się w niewielu tylko miejscach; od ok. 1000 m n.p.m. występują bory świerkowe regla górnego, od ok. 1250 m — zarośla kosodrzewiny, a od 1500 m — murawy alpejskie; charakterystyczne są torfowiska wysokie występujące na płaskich grzbietach. Osobliwościami florystycznymi są wierzba lapońska i skalnica śnieżna (gatunek reliktowy, jedyne stanowisko w Europie Środkowej). Rozwinięta turystyka. Zanieczyszczenia atmosfery, gradacje owadów i czynniki klimatyczne doprowadziły w latach 80. do osłabienia kondycji zdrowotnej lasów. Ze świata zwierząt zasługują na uwagę gatunki borealnogórskie: ryjówka górska, koszatka, siewka górska, płochacz halny. W 1992 Karkonoski Park Narodowy został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery. Siedziba dyrekcji i Muzeum Przyrodnicze Parku w Jeleniej Górze (Sobieszów).
 • To ciekawe
  Między V a II w. p.n.e. w Toskanii, Umbrii i Lacjum działali znakomici etruscy dentyści. Specjalizowali się oni między innymi w produkcji protez. Elementy mocujące wykonywali ze złota, a zęby pochodziły od zmarłych lub od bydła. Na sztuczne zęby z porcelany trzeba było czekać do XVIII wieku.
Hasło dnia: zachmurzenie
Sponsorowane

Rekordziści

Najwyższy szczyt Karkonoszy
Śnieżka — 1602 m.

Cytat dnia

przysłowie staropolskie; związane z obyczajem polskiej szlachty sporządzania cholew ze specjalnych gatunków skóry (zw. kurdybanem lub safianem), w kolorach żółtym i czerwonym; prawo przeciw zbytkowi (leges sumptuariae) zezwalało mieszczanom na noszenie butów jedynie z cholewami z pospolitej skóry szarej lub czarnej; A. Mickiewicz w XII księdze Pana Tadeusza tak opisuje szlachtę goszczoną przez Sędziego „Nad murawą czerwone połyskają buty, / Bije blask z karabeli, świeci się pas suty”.

Imieniny

Paź 28

Alfreda, Alfredy, Ksymeny, Salwiusza, Szymona, Tadeusza

Dzień w historii

Paź 28

zdarzyło się
1918
utworzenie w Krakowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej z inicjatywy polskich posłów do parlamentu austriackiego.
1989
urodzili się
1909
Bacon Francis, malarz ang., jeden z najwybitniejszych przedstawicieli nurtu ekspresyjno-figuratywnego w malarstwie współczesnym.
1955
Gates Bill, amer. programista komputerowy, przemysłowiec.
odeszli
1704
Locke John, filozof ang.; czołowy przedstawiciel nowoż. empiryzmu genetycznego.
1911
Pulitzer Joseph, amer. dziennikarz, publicysta, wydawca prasowy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia