• Na czasie
 • Warto wiedzieć
  Wiersz C. Norwida, powstały jesienią 1851 dla uczczeniu rocznicy zgonu (10 XII 1850) generała J. Bema, nie wydany za życia poety, ogłoszony 1910 w „Literaturze i Sztuce” (dodatku do „Dziennika Poznańskiego”) i 1911 w wydaniu 2 Wyboru poezji. Określony, na wzór Króla-Ducha J. Słowackiego, jako rapsod, należy do serii utworów, które nazwać by można marszami pogrzebowymi, a których tradycja prowadzi od Galla Anonima poprzez M. Sępa Szarzyńskiego i W. Kochowskiego do Pogrzebu księcia Józefa Poniatowskiego J. Ursyna Niemcewicza; tradycję tę podjęli romantycy w lirykach opłakujących bojowników wolności (A. Mickiewicza Śmierć pułkownika i Reduta Ordona, Słowackiego Duma o Wacławie Rzewuskim, Na sprowadzenie prochów Napoleona, Pogrzeb kapitana Meyznera). Idąc za wzorami literackimi pochodzenia rzymskiego i staropolskiego, ukazał Norwid pogrzeb Bema na sposób antyczny, uwydatniając szczegóły takie jak pancerz zamiast munduru, miecz, nie szabla, „wawrzynem zielony”, wprowadzając orszak płaczek i traktując zmarłego jako nowoczesnego Hannibala (motto z wypowiedzi Hannibala zapisanej u Neposa o dotrzymaniu młodzieńczej przysięgi zobowiązującej go do walki z Rzymem). Równocześnie jest on jednak nieustraszonym przewodnikiem przyszłości, świadomym przełomowości swoich czasów, wskazującym narodom drogę do zwycięstwa nad „czeluściami czarnymi” niewoli, gdy za jego przykładem „pleśń z oczu zgarną”; będzie to zwycięstwo nie oręża, ale ducha, którego mocą, jak niegdyś na dźwięk trąb Izraelitów mury Jerycha, zniszczone zostaną twierdze przemocy i ucisku. Podobnie jak w Reducie Ordona, acz odmiennymi środkami, ukazał poeta twórczą siłę legendy historycznej (wg historyków Bem nie miał szerszych koncepcji politycznych); patos utworu podkreśla jego forma wersyfikacyjna: heksametr polski doskonale zharmonizowany z uroczystym tonem rapsodycznym.
 • Poczytaj
   
  Próbowałem sobie przypomnieć
  ten piękny
  nie napisany
  wiersz
   
  ukształtowany w nocy
  prawie dojrzały
  zanurzał się
  roztapiał w świetle dnia
  nie istniał
   
  wiersz był prawdopodobnie
  wierszem o sobie samym
  jak perła
  jest opisem perły
  a motyl opisem motyla
   
  chwilami czułem go na języku
  i niespokojny czekałem
  na przemienienie
  w słowo
   
  ten gasnący
  w świetle dziennym wiersz
  ukrył się w sobie
  tylko czasem zalśni
   
  ale nie wyciągam go
  z ciemnej głębiny
  na płaski brzeg
  rzeczywistości
   
  1982
  T. Różewicz Niepokój. Wybór wierszy, Warszawa 2000
Hasło dnia: Sejm Czteroletni

Rekordziści

Najwyższy wodospad w Oceanii
Sutherland — 580 m.

Cytat dnia

„Dzieło, na które patrzymy, nie powstało z nienawiści. Zrodziła je głęboka miłość Ojczyzny nie tylko w jej minionej wielkości i dzisiejszej niemocy, lecz i w jej jasnej, silnej przyszłości...”
(z przemówienia z okazji odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego)

Imieniny

Kwi 14

Juliany, Justyna, Justyny, Krzysztofa, Waleriana

Dzień w historii

Kwi 14

zdarzyło się
1570
zgoda sandomierska — porozumienie polskich ewangelików augsburskich, reformowanych i braci czeskich w celu wspólnej obrony przed kontrreformacją.
1809
przekroczenie przez wojska austriackie granicy Księstwa Warszawskiego — utworzenie przez Austrię nowego frontu w wojnie koalicji antynapoleońskiej z Francją (wojny napoleońskie).
urodzili się
1740
Pius VII, papież od 14 III 1800.
1921
Schelling Thomas C., ekonomista amerykański.
odeszli
1759
Händel Georg Friedrich, kompozytor niem., osiadły w Wielkiej Brytanii.
1930
Majakowski Władimir W., poeta i dramatopisarz.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia