źródłoznawstwo
 
Encyklopedia PWN
źródłoznawstwo,
nauka o źródłach historycznych, za które pierwotnie uważano teksty z czasów minionych, obecnie wszelkie ślady działalności ludzkiej;
obejmuje krytykę zewnętrzną źródła (ustalenie jego cech zewnętrznych, pochodzenia, autentyczności, poprawności, wpływów itp.) oraz krytykę wewnętrzną (interpretacja treści tekstu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia