złoża biologiczne
 
Encyklopedia PWN
złoża biologiczne, filtry biologiczne,
elementy drugiego (biologicznego) stopnia oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych;
oczyszczanie wód ściekowych rozlewanych cienką warstwą po materiale złoża biologicznego (np. żużel, koks, łaty drewniane) odbywa się przy udziale drobnoustrojów (zwłaszcza bakterii tlenowych); tworzą one błonę na powierzchni materiału złoża biologicznego; zanieczyszczenia zawarte w ściekach (głównie koloidy i zawiesiny) są zatrzymywane przez błonę dzięki jej właściwościom adsorpcyjnym oraz mineralizowane przez bakterie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia