zielonki
 
Encyklopedia PWN
zielonki, pasze zielone,
zielone części roślin zebrane na wysokowartościową paszę;
najczęściej na zielonki uprawia się rośliny wieloletnie motylkowate (gł. koniczynę łąkową i lucernę mieszańcową), rośliny strączkowe (łubin żółty, łubin wąskolistny, bobik, groch polny, wykę, seradelę), trawy (kupkówkę pospolitą, życice, tymotkę łąkową, rajgras wyniosły, stokłosę bezostną i uniolowatą, kostrzewę łąkową), rośliny zbożowe (owies, jęczmień jary, żyto, kukurydzę), a także liście roślin korzeniowych i okopowych (gł. buraków cukrowych, także czerwonych, marchwi, brukwi, łęty ziemniaczane); podawane na świeżo lub po odpowiednim przygotowaniu w postaci kiszonek, suszu lub siana.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia