zespolenie
 
Encyklopedia PWN
zespolenie, anastomoza, zespolenie tętniczo-żylne,
bezpośrednie połączenie pomiędzy tętnicami i żyłami (z pominięciem sieci naczyń włosowatych, czyli kapilarnych) poprzez naczynia proste krótkie lub długie i skręcone;
zespolenie tętniczo-żylne występuje w skórze i wielu narządach wewn.; także połączenie odgałęzień bocznych jednej tętnicy lub różnych tętnic i podobne połączenia żylne; ma znaczenie dla regulacji krążenia krwi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia