żeremie
 
Encyklopedia PWN
żeremie,
nadwodna budowla (zw. też chatką) wznoszona przez bobry z chrustu, liści, oblepiana z zewnątrz mułem; zakładane wówczas, gdy ukształtowanie terenu uniemożliwia kopanie nor mieszkalnych.
Wewnątrz żeremi komora mieszkalna wylepiona ziemią, wejście do niej ukryte pod wodą; jeżeli poziom wody ulega wahaniom, bobry budują jedną lub kilka tam (niekiedy ponad 100 m dł., 5 m szer., 3 m wys.) z pni, gałęzi i mułu.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Żeremie bobrów fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia