zdanie odrębne
 
Encyklopedia PWN
zdanie odrębne, votum separatum,
w postępowaniu sądowym zaznaczone na wyroku odmienne zdanie przegłosowanego członka kompletu sądzącego (sędziego, ławnika);
jest ono dołączone do akt sprawy, które mogą być przez strony przeglądane; nie mogą one jednak żądać sporządzenia jego uwierzytelnionych odpisów; zdanie odrębne nie ogłasza się; w razie zgłoszenia zdania odrębnego w postępowaniu karnym, sąd z urzędu sporządza uzasadnienie wyroku, a składający zdanie odrębne jest obowiązany sporządzić uzasadnienie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia