zbieg przepisów ustawy karnej
 
Encyklopedia PWN
zbieg przepisów ustawy karnej,
sytuacja zachodząca wówczas, gdy jeden czyn wyczerpuje znamiona więcej niż jednego przepisu ustawy karnej;
w nauce prawa karnego odróżnia się z.p.u.k. pozorny — gdy jeden czyn wyczerpuje znamiona określone w 2 lub więcej przepisach, ale przepisy te pozostają wobec siebie w stosunku nadrzędności lub podrzędności oraz rzeczywisty — gdy żaden ze zbiegających się przepisów nie obejmuje w całości stanu faktycznego czynu, który może być w pełni oceniony dopiero przez wszystkie te przepisy łącznie; wg Kodeksu karnego ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo i jeżeli wyczerpuje on znamiona określone w 2 lub więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów, wymierzając karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia