zakład poprawczy
 
Encyklopedia PWN
zakład poprawczy, dom poprawczy,
w Polsce środek poprawczy stosowany przez sąd rodzinny względem nieletniego, który po ukończenu 13, a przed ukończeniem 17 lat dopuścił się czynu karalnego, jeżeli przemawiają za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter czynu;
w zakładzie poprawczym nieletni przebywa do 21. roku życia, warunkowo zwolnić go można po 6 mies. pobytu; umieszczenie w zakładzie poprawczym może sąd zawiesić tytułem próby na czas od 1 do 3 lat (stosując wówczas środki wychowawcze).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia