wyciąg fortepianowy
 
Encyklopedia PWN
wyciąg fortepianowy,
opracowanie utworu orkiestrowego, kameralnego bądź chóralnego, umożliwiające wykonanie go na fortepianie przez 1 lub 2 pianistów (w.f. na 2, na 4 ręce lub na 2 fortepiany);
w utworach zawierających solowe partie instrumentalne (np. koncerty) lub wok. (np. opera) sporządza się wyciąg fortepianowy jedynie partii orkiestrowej; wyciągi fortepianowe są sporządzane gł. w celu ułatwienia poznania utworu, np. dyrygentom, i jego opanowania, np. solistom; w praktyce kompozytorskiej XIX i pocz. XX w. sporządzanie wyciągów fortepianowych było pierwszym etapem tworzenia utworu orkiestrowego, końcowym zaś była instrumentacja znajdująca odbicie w partyturze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia