wstrząśnienie mózgu
 
Encyklopedia PWN
wstrząśnienie mózgu,
med. następstwo urazu głowy cechujące się krótkotrwałym zaburzeniem czynności mózgu;
objawia się utratą przytomności (trwającą od kilku minut do godziny), spadkiem ciśnienia krwi, przyspieszeniem czynności serca, zwolnieniem oddechu, rozszerzeniem źrenic; występują wymioty, bóle głowy; cechą charakterystyczną wstrząśnienia mózgu jest niepamięć wsteczna, obejmująca okres bezpośrednio poprzedzający uraz; leczenie polega gł. na zapewnieniu choremu maks. spokoju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia