współbieżność
 
Encyklopedia PWN
współbieżność,
inform. właściwość zbioru procesów, które są wykonywane w tym samym czasie;
istotne zagadnienia współbieżności powstają wtedy, gdy procesy są od siebie zależne, tzn. gdy w różnych procesach występują zdarzenia takie, że warunkiem zajścia jednego z nich jest zajście drugiego i odwrotnie; zdarzenia takie następują w chwilach komunikowania się lub synchronizowania procesów w systemach informatycznych, teleinformatycznych, a także pojedynczych komputerach, w których wiele procesów przebiega jednocześnie. Zagadnienia współbieżności wykraczają poza tematykę informatyki, gdyż ogólne prawa, którym podlega współbieżne wykonywanie procesów, dotyczą systemów, np. organizacji produkcji, komunikacji, żywych organizmów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia