wolność wyznania
 
Encyklopedia PWN
wolność wyznania,
prawo swobody w decydowaniu o wyborze wyznawanej religii i publicznego manifestowania przekonań religijnych, zagwarantowane obywatelom danego państwa w konstytucji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia