wiktymologia
 
Encyklopedia PWN
wiktymologia
[łac. victima ‘ofiara’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
multidyscyplinarna dziedzina nauki, której zadaniem jest całościowa analiza zjawisk dysfunkcjonalnych i zapobieganie nieprawidłowym procesom i zjawiskom, których wynikiem są różnorodne formy pokrzywdzenia;
pocz. zajmowała się badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa (prowokacja, przyczynianie się, typologia ofiar), zjawiskami patologii społ. oraz innych zdarzeń, powodujących skrzywdzenie człowieka, a w ostatnich latach koncentruje się gł. na formułowaniu postulatów dotyczących ochrony interesów ofiar przestępstw w prawie i procesie karnym, pomocy udzielanej ofiarom; wiktymologia w węższym znaczeniu (tzw. wiktymologia kryminalna) interesuje się winnymi, typami ofiar przestępstw (bada ich więzi ze sprawcą przestępstw), wolą ofiary w zdarzeniu przestępnym oraz traktowaniem ofiar przestępstw przez wymiar sprawiedliwości; wiktymologia w szerszym znaczeniu (tzw. wiktymologia ogólna) stara się objąć swoim zainteresowaniem wszystkie formy pokrzywdzenia człowieka w społeczeństwie.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia