większość kwalifikowana
 
Encyklopedia PWN
większość kwalifikowana,
liczba głosów większa od połowy ogólnej liczby głosujących, określana wyrażeniem ułamkowym (np. 2/3 lub 3/5), oznaczająca stosunek oddanych głosów do liczby biorących udział w głosowaniu;
w procedurze parlamentarnej większość kwalifikowana jest zwykle obliczana od liczby paralmentarzystów obecnych przy głosowaniu (np. w Polsce konieczna jest większość kwalifikowana 2/3 dla uchwalenia przez sejm ustawy o zmianie Konstytucji, a 3/5 dla odrzucenia przez sejm weta Prezydenta RP wobec ustawy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia