widmo mas
 
Encyklopedia PWN
widmo mas, widmo masowe,
zapis natężenia sygnałów jonów gazowych w funkcji wartości stosunku m/z, gdzie m — masa jonu, a z — jego ładunek;
sygnały w widmie zależą od rodzaju oraz składu chemicznego i izotopowego substancji poddawanej jonizacji, od warunków jonizacji i sposobu otrzymania widma; widmo mas może być podstawą analizy ilościowej lub identyfikacji struktury badanego związku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia