weto
 
Encyklopedia PWN
weto
[łac. veto],
w niektórych państwach o ustroju parlamentarnym (także w Polsce od 1989) prawo głowy państwa do zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwalonej przez parlament ustawy;
weto absolutne powoduje odrzucenie ustawy (obecnie zanikło); weto zawieszające — uzależnia wejście ustawy w życie od ponownego jej uchwalenia kwalifikowaną większością głosów (w Polsce weto odrzuca sejm większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby posłów); weto ludowe (referendum-weto) — decydowanie przez głosowanie ludowe o uchyleniu ustawy dotychczas obowiązującej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia