wertykał
 
Encyklopedia PWN
wertykał
[łac.],
koło wierzchołkowe,
astr. wielkie koło na sferze niebieskiej, prostopadłe do horyzontu, przechodzące przez zenit i nadir;
punkty w. mają azymuty (astronomiczne współrzędne) jednakowe lub różniące się o 180°; zazwyczaj w. nazywane jest półkole, poł. w., któremu można przypisać jedną wartość azymutu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia