van’t Hoffa równanie
 
Encyklopedia PWN
van’t Hoffa równanie, prawo van’t Hoffa,
zależność między ciśnieniem osmotycznym Π rozcieńczonego roztworu, stężeniem c substancji rozpuszczonej i temperaturą bezwzględną T: Π = cRT (R — stała gazowa);
równanie to ma postać analogiczną do postaci równania stanu gazu doskonałego; jest wykorzystywane do wyznaczania (z większą dokładnością niż w metodach: kriometrycznej i ebuliometrycznej) masy cząsteczkowej substancji rozpuszczonej, zwłaszcza polimerów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia