uziarnienie
 
Encyklopedia PWN
uziarnienie,
geol. rozmieszczenie ziarn osadu różnej wielkości w obrębie warstwy skalnej, rozpatrywane w jej profilu pionowym
uziarnienie frakcjonalne polega na stopniowym zmniejszaniu się wielkości ziarn osadu od spągu ku stropowi warstwy; występuje powszechnie w osadach fliszu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia