ustawa o ubezpieczeniach społecznych
 
Encyklopedia PWN
ustawa o ubezpieczeniach społecznych, ang. Social Security Act,
ustawa uchwalona 1935 w USA; stworzyła podstawy nowoczesnego systemu ubezpieczeń społ.;
na jej mocy powołano Zarząd Ubezpieczeń Społ., mający regulować stosunki w dziedzinie zatrudnienia; pakiet reform zawierał program świadczeń emerytalnych dla osób powyżej 65. roku życia, opiekę lekarską dla niepełnosprawnych, powszechne ubezpieczenie od bezrobocia, wypadku i choroby dzieci; uzupełniana: 1939, 1954, 1965 i 1972.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia