tytaniany
 
Encyklopedia PWN
tytaniany,
związki chemiczne będące formalnie pochodnymi kwasów tytanowych;
np. t. litowców M2TiO3 i M2Ti2O5; t. są substancjami krystal.; często w sieci przestrzennej t. trudno wyróżnić aniony tytanianowe(IV) (ich skład chem. określa się, podając stechiometryczny stosunek ditlenku tytanu TiO2 do pozostałych tlenków); t. występują w przyrodzie jako minerały, np. ilmenit FeTiO3, perowskit CaTiO3; tytanian(IV) baru BaTiO3 odnacza się dużą przenikalnością magnet. (zależną od temp.), a jedna z jego odmian ma właściwości piezoelektr. — stąd zastosowanie w technice wytwarzania ultradźwięków, do budowy kondensatorów elektr. o dużej pojemności i in. Nazwą „tytaniany” obejmuje się też estry o ogólnym wzorze Ti(RO)4, otrzymywane w reakcji tetrachlorku tytanu z alkoholami lub fenolami w obecności zasad.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia