tse-tse
 
Encyklopedia PWN
tse-tse, Glossina,
rodzaj muchówek z rodziny Glossinidae, liczący 23 gat. i 8 podgat., zamieszkujących środkową Afrykę i lokalnie Płw. Arabski; długie, zachodzące na siebie w spoczynku skrzydła, są nieco większe od skrzydeł muchy domowej; narządy gębowe kłująco-ssące; kłujka długa, twarda wysunięta do przodu (owady dorosłe żywią się krwią człowieka i in. ssaków); jajożyworodne, przepoczwarczenie przechodzą w bagnistej ziemi;
23 gat., pokrojem zbliżonych do muchy domowej; narządy gębowe w postaci długiej, twardej kłujki (owady dorosłe żywią się krwią człowieka i innych ssaków); jajożyworodne, przepoczwarczenie przechodzą w bagnistej ziemi; różne gat. są pośrednimi żywicielami świdrowców i przenosicielami wywoływanych przez nie chorób, np. G. palpalis — śpiączki afryk., G. morsitans — nagany; zamieszkują tropik. i subtropik. Afrykę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia