trybunał
 
Encyklopedia PWN
trybunał
[łac.],
kolegium sądowe lub sąd o specjalnych kompetencjach;
w dawnej Polsce Trybunał Koronny utw. 1578 był najwyższym sądem szlacheckim drugiej i ostatniej instancji, rozpatrywał apelacje od wyroków sądów ziemskich, grodzkich i podkomorskich w sprawach karnych i cywilnych; w okresie międzywojennym (1921–39) i od 1982 Trybunał Stanu — niezawisły organ typu sądowego rozstrzygający sprawy odpowiedzialności osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie za naruszenie konstytucji lub ustaw oraz za niektóre przestępstwa; od 1986 Trybunał Konstytucyjny rozstrzygający podstawowe spory konstytucyjne w państwie, gł. orzekający o zgodności ustaw z konstytucją; również w sądownictwie międzynar. zostały powołane trybunały, np. Międzynar. Trybunał Wojsk. w Norymberdze — pierwszy sąd międzynar. powołany do osądzenia gł. zbrodniarzy wojennych z okresu II wojny światowej; Eur. Trybunał Praw Człowieka — sądowy organ Rady Europy powołany do kontroli przestrzegania przez państwa-strony zobowiązań wynikajacych z eur. konwencji praw człowieka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia