transkrypcja
 
Encyklopedia PWN
transkrypcja
[łac. transcriptio ‘przepisywanie’],
językozn.:
1) sposób zapisywania dźwięków mowy jakiegoś języka za pomocą liter oznaczających dane dźwięki w pisowni języka, na który się transkrybuje (transkrypcja fonetyczna);
2) zapisywanie dźwiękowej postaci języka (dialektu) za pomocą liter i in. znaków w konsekwentny sposób symbolizujących poszczególne głoski (transkrypcje alofoniczne) lub fonemy (transkrypcje fonematyczne).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia